De visie van ‘Mens op School’

De visie van ‘Mens op School’
Het is de schoonheid van het onderwijs die mij in 1999 heeft doen besluiten om (tijdelijk) te stoppen als psycholoog en te gaan werken als leerkracht. En die schoonheid heeft mij nooit in de steek gelaten. Het is een groot voorrecht om naast kinderen te mogen lopen op hun ontwikkelingspad tot volwassene. Of het nu gaat om leren rekenen of lezen, om hun sociaal-emotionele ontwikkeling, het ‘leren leren’, of om het stimuleren van creativiteit. Het is ook een voorrecht om met de onderwijsprofessional te mogen samenwerken die zich dag in dag uit inzet voor goed onderwijs. Mens op school tracht hierbij een steentje bij te dragen door begeleiding van deze professional,  of door training of inspiratie middels een lezing.

In de werkzaamheden van Mens op School zie ik twee meer specifieke ‘schoonheden’ die mijns inziens de basis vormen van krachtig onderwijs:

Vakmanschap

Een leerkracht is een onderwijsprofessional. Onderwijzen is binnen de visie van Mens op School een van de waardevolste beroepen ter wereld. Rita Pierson, groot TED-spreker, verwoordde het inspirerend: “We are born to make a difference”. Maar bij dit eervolle beroep hoort ook grote verantwoordelijkheid. De negatieve gevolgen van slecht onderwijs kunnen een leven lang nadreunen. Daarom staat het didactisch-pedagogisch handelen en klassenmanagement van de leerkracht centraal bij de werkzaamheden van Mens op School. Of het nu gaat om training, leerlingbegeleiding, coaching of een lezing: het krachtiger maken van het handelen van de leerkracht in de klas is uitgangspunt. Mens op School werkt daarbij met wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten.

 

Mens op school

Een leerkracht is niet alleen een professional, met het hierboven genoemde vakmanschap (kennis en kunde). Lesgeven is juist een vak dat je uitoefent met je persoonlijkheid. Je staat letterlijk als mens voor de klas, met al je krachten én minder sterke kwaliteiten. Vandaar dat er in de werkzaamheden bij Mens op School altijd persoonlijke aandacht is voor `déze leerkracht binnen dít team, met déze directie en déze ouders op déze school’. Wat drijft hen? Wat zijn hun kernkwaliteiten, talenten? Welk gedrag en welke gedachten en gevoelens helpen hen? Welke belemmeren? Welke zorgen hebben zij?
Bij ieder verandertraject binnen de school wordt het team mede-eigenaar van het veranderproces. De uitspraak ‘mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden’, blijkt bij verandertrajecten keer op keer te worden bevestigd.

De visie van 'Mens op School'