Advies op Maat

Advies op maat

Advies op maat is waar ik voor sta. Alhoewel alle begeleiding vanuit Mens op School gericht is op maatwerk, kunnen scholenAdvies op maat en besturen rondom Passend Onderwijs specifieke vragen hebben. Zo zijn er directies die graag met Mens op School twee keer per schooljaar een trendanalyse wensen uit te voeren op de opbrengsten. Of die meer willen weten over het werken met ontwikkelingsperspectieven, of over de begeleiding van leerkrachten die als specialisten andere teamleden ondersteunen.

Meer informatie?

Neemt u gerust contact op indien u schoolspecifieke vragen heeft. Of over vragen rondom maatwerk bij Training, Coaching, Audits en Consultatieve Leerlingbegeleiding.