Consultatieve Leerlingbegeleiding

Consultatieve leerlingbegeleiding

Kinderen die leer-, werkhouding- en/of gedragsproblemen ervaren, hebben extra begeleiding en ondersteuning nodig van hun omgeving.
De bedoeling van iedere leerlingbespreking is dat de leerkracht meer inzicht krijgt in de misinteractie tussen wat de leerling nodig heeft (onderwijsbehoeften)
en wat de leerkracht reeds biedt aan instructie, begeleiding en ondersteuning. Vervolgens gaat de leerkracht onderzoeken hoe met deze misinteractie om te gaan.
Indien nodig worden gerichte adviezen gegeven. Haalbaarheid voor de leerkracht is daarbij essentieel, zodat een realistische aanpak kan worden uitgevoerd.

De kern van leerlingbegeleiding

De kern van de leerlingbegeleiding is dat de leerling op school dusdanige instructie en ondersteuning krijgt, dat de geconstateerde problemen afnemen of zelfs verdwijnen. De focus ligt daarbij op krachten, kansen en mogelijkheden bij leerling en omgeving (leerkracht, groep, gezin). Denk bijvoorbeeld aan het werken aan een positiever zelfbeeld, de aanpak van faalangstig gedrag, het beter leren plannen en organiseren van het werk, leren omgaan met frustraties op school en in het alledaagse leven, leren samen te werken, etcetera. Handelingsgericht werken is het kader waarbinnen gewerkt wordt. Het kan gebeuren dat school het gat tussen wat een leerling nodig heeft en wat de school kan bieden, onvoldoende kan overbruggen. Dan kan de uitkomst zijn dat ik meedenk en –werk in de doorverwijzing richting het Samenwerkingsverband.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor Consultatieve leerlingbegeleiding voor uw school, team, leerkrachten of leerlingen?
Neemt u dan zeker contact op.

 

Consultatieve leerlingbegeleiding 'Mens op School'