Audits

Audits Onderwijskwaliteit

In de afgelopen jaren hebben verschillende scholen en besturen aan ‘Mens op School’ de opdracht gegeven om audits uit te voeren naar de onderwijskwaliteit. De bedoeling van een dergelijke audit is inzicht te verschaffen in de krachten en aandachtspunten op de gebied van didactisch en pedagogisch handelen en klassenmanagement van het schoolteam. De gerealiseerde opbrengsten van de afgelopen schooljaren zijn daarbij vertrekpunt.

Deze inzichten kunnen leiden tot adviezen voor een verbetertraject voor meerdere jaren (Plan van Aanpak). Het doel: alle leerkrachten beschikken over (minstens) voldoende basis-leerkrachtvaardigheden om (opbrengstgericht) Passend Onderwijs te kunnen realiseren. De directie krijgt daarbij eveneens inzicht in haar krachten en aandachtspunten om deze processen goed te ondersteunen, aan te sturen en te borgen.

Inspectiestandaarden

De inspectiestandaarden die bij het primaire proces leidend zijn (T2020), zijn:
1.1.     Resultaten
2.3      Didactisch Handelen
3.2      Ondersteunend en stimulerend leerklimaat

Scholen kunnen ook overwegen om audits te verbreden naar de gehele kwaliteitszorg. ‘Mens op school’ is hierbij een samenwerking aangegaan met Marjan Visser van Schoolbreed (http://www.schoolbreed.nl). Schoolbreed heeft o.a. de expertise om scholen inzichten te verschaffen in kwaliteitszorg en neemt bij een audit de aspecten die ondersteunend zijn voor het primaire proces voor haar rekening.

De inspectiestandaarden die leidend zijn in de kwaliteitszorg zijn:
2.2.      Zicht op ontwikkeling
2.4       (Extra) Ondersteuning
3.1       Veiligheid
4          Kwaliteitszorg en Ambitie

Beide audittrajecten worden tot één samenhangend adviesrapport geïntegreerd.

Meer informatie?

Als u geïnteresseerd bent om de audit voor de onderwijskwaliteit door ‘Mens op School’ te laten verzorgen of meer informatie wilt over de mogelijkheden en werkwijze, neemt u dan zeker contact op.

Audits 'Mens op School'