Publicaties Marald Mens

Publicaties Marald Mens

Hier vindt u publicaties van Marald Mens over allerlei onderwijs- en breingerelateerde aspecten.

 • Oplossingsgericht coachen. Presentatie van een krachtige aanpak om gedragsproblemen in de klas te benaderen: van probleemgericht naar oplossingsgericht denken en werken. Praxis Bulletin, mei-editie 2006, p. 6-9. ’s-Hertogenbosch: Malmberg.
 • Onderwijsmogelijkheden voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Rotterdam Rijnmond Zuid-Holland Zuid, 2008. Een brochure voor ouders, leerkrachten, hulpverleners of begeleiders van kinderen met autisme: antwoorden op vragen over de onderwijsmogelijkheden.
 • Protocol Diagnostiek en Behandeling Dyslexie. Rotterdam: CED-Groep. (2020).  Dit vernieuwde Protocol voor de Dyslexiepoli’s van RMPI & De Viersprong en voor de Leeskliniek CED-Groep, beschrijft de theoretische achtergronden, overwegingen, afspraken en procedures die de diagnostiek en behandeling van lees- en/of spellingproblemen bepalen.
 • Mens, M. & Struiksma A.J.C. (2010). Indicerende diagnostiek van dyslexie. In: Verhoeven, L. e.a. (Eds.) (2010). Zorg om dyslexie, p. 101-113. Apeldoorn: Garant. Dit boek geeft een kader voor kwaliteitszorg ten behoeve van kinderen en jeugdigen met dyslexie. In hoofdstuk 7 aandacht voor de indicerende diagnostiek: hoe kan een cliënt met dyslexie het best geholpen worden?
 • Hoezo geen probleem? Over bijzondere gesprekken met ouders. Praxis Bulletin, november-editie 2011, p. 26-28. ’s-Hertogenbosch: Malmberg. Aflevering 3 van een serie artikelen over gesprekken met ouders. U maakt zich zorgen over een leerling, maar de ouders delen uw zorg niet. Over ontkenning, onzekerheid en vluchtgedrag. Met aandachtspunten voor een professionele houding.
 • Als een leerling niet meer praat: over selectief mutisme, in: Wijzer over bange kinderen. Rotterdam: CED-Groep. (2011, ook gepubliceerd op website Praxis Bulletin 2010). Wat is selectief mutisme? En wat kan je als leerkracht/school doen wanneer er een leerling met selectief mutisme in de klas zit?
 • Mens, M., Boonstra, M. & Tjallema, M. (2013). Breinsleutels. Rotterdam: CED-Groep. De CED-Groep ontwikkelde Breinsleutels om een brug te leggen tussen didactisch handelen en actuele neuropsychologische kennis. Daarbij wilden we deze kennis niet algemeen houden, maar praktisch verbinden aan het dagelijkse lesgeven in de klas.
 • Wil je kinderen wapenen in de 21ste eeuw? STAMPEN!, in Groeneboom, S., Lemmens, K. & Van Dijk, N. (red): App-note-mouse. De toekomst in meesterlijk onderwijs. Rotterdam: RVKO. (2020).
 • Bananenschillen op School. Over uitglijders in je denken. Huizen: Uitgeverij Pica. (2020).
 • Mentale uitglijders zijn als bananenschillen, in: Tijdschrift voor Remedial Teaching 2020, nr. 5, pp. 12-15.
 • Uitglijden in je denken: het gebeurt! In: Tijdschrift voor de Interne Begeleider, 2021, nr. 3.
 • Digitale fitheid: alleen iets voor leerlingen? met co-auteur D. Möckelmann, in: Tijdschrift Intern Begeleiden, 2023, nr 2.
 • Tegenspraak: Het gaat om kennis én vaardigheden. In: Basisschool Management, 2023, nr. 4.

Publicaties Marald Mens