Teamtraining ‘Het Lerende Brein’

Teamtraining ‘Het Lerende Brein’

In de teamtraining ‘Het Lerende Brein’ verzorgt Mens op School in drie à vier boeiende bijeenkomsten training in:

  • De werking van het lerende brein;
  • De werking van het lerende brein bij leer-, werkhouding- en gedragsproblemen;
  • Hoe deze breinkennis kan bijdragen tot krachtiger lesgeven aan de groep én het beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Achtergrond hierbij is het boek Breinsleutels, waarvan Marald Mens een van de hoofdauteurs is.

Onderwerpen teamtraining ‘Het Lerende Brein’

Een belangrijk onderwerp van de training betreft de zogenaamde ‘executieve functies’; de controlerende, regulerende functies in ons brein. Deze functies zijn in het gedrag van groot belang bij o.a.:

  • Impulsbeheersing
  • Emotieregulatie
  • Plannen en organiseren
  • Om kunnen gaan met veranderingen, met tegenslagen e.d.
  • Het controleren van de aandacht
  • Leren leren/metacognitie

Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij leren, motivatie en welbevinden de executieve functies een grote rol spelen.

In deze training leren de leerkrachten hoe zij in hun lesgeven rekening kunnen houden met deze belangrijke functies. En hoe zij de leerlingen in hun klas daarbij kunnen ondersteunen, rekening houdend met hun eigen executieve functies. Het is mogelijk om de leerling mede-eigenaar te maken van het eigen leerproces, door inzicht te geven in de krachten en aandachtspunten van de eigen executieve vaardigheden (bijvoorbeeld hoe kan je leren om beter met verlies om te gaan, je tafeltje op te ruimen, om te gaan met gevoelens van faalangst, e.d.).

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de teamtraining ‘Het Lerende Brein’, een offerte opvragen of heeft u andere vragen?
Neemt u dan zeker contact op.

 Teamtraining 'Het Lerende Brein'