Trainingen

Trainingen ‘Mens op School’

‘Mens op School’ verzorgt trainingen aan onderwijsprofessionals en ook aan ouders. De trainingen zijn zeer divers en vinden vrijwel altijd plaats in team- of groepsverband. Het grote verschil met lezingen van ‘Mens op School’ is dat bij trainingen de focus ook echt ligt op de interactie en het zelfstandig aan de slag gaan tijdens meerdere bijeenkomsten.

Een aantal (team)trainingen worden hieronder kort toegelicht. U kunt op de groene linken klikken voor meer informatie of naar de submenu’s gaan onder menu ‘Training’ voor meer informatie. 

Teamtraining ‘Het Lerende Brein’

In de teamtraining ‘Het Lerende Brein’ verzorgt Mens op School in drie à vier bijeenkomsten training in:

 • De werking van het lerende brein en de link naar leren en motivatie;
 • De werking van het lerende brein bij leer-, werkhouding- en gedragsproblemen;
 • Hoe deze breinkennis kan bijdragen tot krachtiger lesgeven aan de groep én het beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Teamtraining ‘Opbrengstgericht werken’

Tijdens de teamtraining ‘Opbrengstgericht werken’ krijgen teams inzicht in de krachten én aandachtspunten op gebied van hun onderwijs in een uitgekozen leergebied. Dit leidt tot hogere opbrengsten op dit leergebied.  Deze inzichten geven tevens een goede basis om Passend Onderwijs te kunnen realiseren.
De kapstok daarbij zijn de zes factoren die het onderwijsleerproces bepalen:

  • Leerstofaanbod
  • Leertijd
  • Klassenmanagement
  • Didactisch handelen
  • Pedagogisch handelen
  • Schoolklimaat

 

Meer informatie?

‘Mens op School verzorgt naast bovenstaande trainingen ook maatwerktrainingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het trainen van Intern Begeleiders (IB’ers), schooldirecties, managementteams en andere onderwijsprofessionals. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die ‘Mens op School’ u kan bieden?
Neemt u dan zeker contact op.

Trainingen 'Mens op School'