Bedrijfsgegevens

sfeerfoto3

Bedrijfsgegevens Mens op School onderwijsadvies

Mens op School onderwijsadvies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft eigen algemene voorwaarden en een bankrekeningnummer. Deze gegevens vind u op deze pagina.

KvK
Mens op School onderwijsadvies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda onder de naam Mens op School B.V., nummer: 89686764.

BTW
De werkzaamheden van Mens op School onderwijsadvies zijn vrijgesteld van BTW. Onderwijsvrijstelling is van toepassing; het bedrijf staat ingeschreven in het docentenregister van het CRKBO. In dit register zijn ondernemers opgenomen die voldoen aan kwaliteitseisen die de belastingdienst stelt aan de professionalisering van beroepsbeoefenaren (in het onderwijs). Door de naam ‘Mens op School’ in te typen, kunt u de registratie zien.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Mens op School B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
Download de algemene voorwaarden: AV Mens op School B.V.

Privacy
Persoonsgegevens verzamelen en verwerken door Mens op School gebeurt conform de wet ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG). Bekijk hier onze privacyverklaring.

Bank
IBAN-nummer: NL39 INGB 0006 939765 t.n.v. Mens op School B.V.

Contact met Marald Mens
Heeft u vragen aan mij of wilt u weten wat ik voor u, uw school, ouders of andere (onderwijs)professionals kan betekenen?
Neem dan contact op met mij door uw gegevens en bericht hieronder achter te laten. Of u kunt bellen naar 06 – 82 71 11 13 of mailen naar marald@mensopschool.nl
Ik neem dan zo snel als mogelijk contact met u op, mijn streven is binnen 24 uur.

Bedrijfsgegevens 'Mens op School'