Lezingen, workshops en ouderavonden

Lezingen, workshops en ouderavonden

”Mens op School’ verzorgt lezingen, workshops en ouderavonden door heel het land, veelal rondom het thema Het Lerende Brein.

Bij het thema ‘Kinderbrein’ of ‘Puberbrein’ staat de vraag centraal ‘hoe leren kinderen of pubers, bezien vanuit het brein?’
Welke cognitieve functies zijn daarbij van belang? Wat ondersteunt het leren en wat zijn bedreigingen, bijvoorbeeld ook voor de motivatie van de leerlingen? Waarom leveren ze huiswerk in dat niet goed is gemaakt? Waarom gaan ze pas een dag van tevoren leren voor hun toets?

Informatie over het lerende brein wordt afgewisseld met aansprekende, soms humoristische filmpjes en interactieve, praktische opdrachten.
Het uiteindelijke doel is altijd: wat betekent deze breinkennis voor het handelen van de leerkracht in de klas? Hoe kunnen we bijvoorbeeld de koppeling maken naar het directe instructiemodel, coöperatief leren, of naar leren leren? Naast een boeiende inhoud nemen de luisteraars tips mee om direct toe te passen in de lespraktijk. En een glimlach, want… humor stimuleert het leren!

Bij de lezing of workshop Bananenschillen op School, gebaseerd op mijn gelijknamige boek, draait het allemaal om bekende denkfouten die we in ons werk kunnen maken, zonder het goed en wel in de gaten te hebben. De opbouw van de lezing of workshop is dezelfde als die van het boek: hoe kan het dat we soms uitglijden in ons denken? Wat zijn voorbeelden van bekende uitglijders (‘bananenschillen’)? En last but not least: kan ik uitglijden voorkomen? Een aanrader voor iedere professional die zijn of haar expertise wilt wapenen tegen uitglijden.

Op een ouderavond ‘Het Kinderbrein’ is de focus en inhoud vrijwel dezelfde als beschreven bij de teamtraining ‘Het lerende brein’. Maar dan bezien vanuit ouders en de thuissituatie.

Een greep uit de lezingen (l.) en workshops (w.) van ‘Mens op School’,

 • Attendiz, Enschede, op 21-09-2015. Onderwerp: Breinsleutels (l), in opdracht van CED-Groep.
 • Auris Ambulante Dienstverlening, Breda, op 22-10-2015. Onderwerp: Het lerende brein. (w)
 • KVLO, Nijmegen, openingsreferaat op studiedag bewegingsonderwijs binnen het voormalig Cluster 4-onderwijs, op 11-11-2015. Onderwerp: Hoe breng je het brein in beweging? (l)
 • De Berkenschutse, Centrum voor Onderwijsexpertise (leerlingen met epilepsie), Heeze, op 18-11-2015. Op seminar ‘Berkenbrein’. Onderwerp: Brein en emoties in de klas. (l)
 • SWV Kindkracht, Oostvoorne, op 14- en 20-1-2016. Onderwerp: Inspiratiebijeenkomst Het Lerende Brein. (w)
 • COG Café, Assen op 10-3-2016. Onderwerp: Breinsleutels. (w).
 • SCPO-NOP, Emmeloord, op 29-3-2016. Onderwerp: Inspiratiebijeenkomst brein en motivatie (l)
 • PCBO Amersfoort, Amersfoort, op 11-4-2016. Onderwerp: Breinsleutels (l). In opdracht van CED-Groep.
 • Stichting Alterius, Speciaal Onderwijs aan kinderen en jeugdigen met ernstige opvoedkundige problemen en psychiatrische problematiek. Cadier en Keer, op 16-6-2016. Onderwerp: Het lerende brein (l).
 • SCPO-NOP, openingslezing op de stichtingbrede studiedag ‘Zo kan het ook’, op 12-10-2016. Onderwerp: Onder de motorkap: over brein en leren (l).
 • Samenwerkingsverband 20.01 Subregio West (Groningen), 2x lezing/workshop op het Festival Passend Onderwijs Groningen, op 2-11-2016. Onderwerp: Het kinderbrein.
 • Samenwerkingsverband 20.01 Subregio Zuid-Oost (Groningen), 2x lezing/workshop op het Festival Passend Onderwijs Groningen, op 25-1-2017. Onderwerp: Het kinderbrein.
 • COG Café, Assen op 8-3-2017. Onderwerp: Brein en motivatie (w).
 • JTC (College), Roosendaal, 16-3-2017. Onderwerp: Breinlezing ter afsluiting van de training van docenten in het directe instructiemodel.
 • SBO De Klimboom, Emmeloord, op 13-7-2017. Lezing ter gelegenheid van de pensionering van drie leerkrachten. Onderwerp: illusies in het denken van de leerkracht (l).
 • RiBA, Samenwerkingsverband Ridderkerk, Ridderkerk, op 24-8-2017. Professionalisering van de gedragsspecialisten en AB’ers van het SWV. Onderwerp: Executieve functies: van advies naar praktijk. (w)
 • International Registries, Roosendaal, op 2-10-2017, internationale professionalisering van scheepvaartinspecteurs, afkomstig van havens uit de hele wereld. Onderwerp: The brain: analyzing & decision-making. (l)
 • Samenwerkende SBO-scholen regio Helmond/Eindhoven, te Deurne op 6-12-2017. Onderwerp: Executieve functies: van advies naar praktijk. (l)
 • SPO Personeelsdag, in Tivoli/Vredenburg te Utrecht op 19-3-2018. Onderwerp: Het improviserende brein. (l)
 • VSO en SO ‘De Buitenhof’ te Heerlen11 studiebijeenkomsten met alle leerkrachten en docenten in schooljaar 2017-2018. Onderwerp: Executieve functies (+VSO: in samenhang met competentiegericht onderwijs).  (w)
 • SWV Passend Onderwijs Dordrecht te Dordrecht op 4 april 2018. Onderwerp (2x): Het lerende kinderbrein en Het lerende puberbrein (l)
 • SWV LHA PO, RKC-stadion te Waalwijk, 0p 16-5-2018. Onderwerp: Dat had je gedacht! Wat we weten over brein en expertise (l).
 • SCPO-NOP te Emmeloord op 20 juni 2018. Onderwerp: Werken aan expertise: het maximale eruit halen dat er in zit? (l).
 • SWV Hoeksche Waard te Puttershoek, 9 studiebijeenkomsten lk-IB-directie. Onderwerp: Consultatieve leerlingbegeleiding. (w)
 • SWV LHA PO, RKC-stadion te Waalwijk op 12-9-2018. Onderwerp: Masterclass Executieve functies  (w).
 • Beekvliet College te St. Michielsgestel op 25-9-2018 en op 20-1-2020. Onderwerp: Het puberbrein (l)
 • Onderwijs & CJG Noord-Drenthe/Zuid-Groningen Theater De Winsinghhof te Roden op 2-10-2018. Onderwerp: Kinderen en hun executieve functies (l)
 • LTO Boerderijeducatie, te Dronten op 4-2-2019. Onderwerp: Het puberbrein op bezoek. (l)
 • Seminarium voor Orthopedagogiek, op hun Tweedaagse te Hoeven op 11-4-2019. Onderwerp: Bananenschillen op School. (l)
 • COG Café, te Assen op 16-5-2019. Onderwerp: Bananenschillen op School. (l)
 • Surplus, te Breda op 29-10-2019, op hun kaderbijeenkomst. Onderwerp: Bananenschillen op de werkvloer. (l)
 • Auris, te Etten-Leur op 6-1-2020. Onderwerp: Bananenschillen op School. (l)
 • Kbs De Zandberg, te Breda op 27-1-2020. Onderwerp: Het Kinderbrein. (w)
 • Zeeuwse Onderwijs Tentoonstelling, te Goes op 5-2-2020. Onderwerp: Bananenschillen op School.(l) 
 • Berséba, op hun inspiratie-avond op 10-3-2020. Onderwerp: Bananenschillen op School. (l) 
 • VSO Het Parcours, maart 2020. Onderwerp: Online seminar over Het Puberbrein en didactisch handelen. (w)
 • SWV RiBA, 7 en (online) 28 oktober. Onderwerp: Bananenschillen op School. (w)
 • Nationaal NIP-congres, 16-11-2020. Onderwerp: Mentaal uitglijden. (l)
 • CKC Masterclass, 8-4-2021. Onderwerp: Bananenschillen op School. (w) 

Tevreden klanten

“Zo’n 70 sprekers verzorgden het congresprogramma. Uit de top 3 van de best gewaardeerde presentaties: de workshop Breinsleutels door Marald Mens, rapportcijfer 7,81. Een greep uit de vele positieve reacties: “Goede presentatie en een genot om bij te wonen!” “Helder, duidelijk en een goede uitbreiding van kennis.” “Leerzame workshop, goed gebracht. Super.” “Heldere uitleg, pakkend gebracht waardoor het blijft hangen.”
Op de site van Hét Congres te Papendal, november 2014.

“De reacties op je lezing waren erg positief. Wat vooral werd genoemd was: ‘goede, boeiende spreker, interactief, de inhoud zet aan tot denken, praktisch toepasbaar, met een fijne afwisseling in ‘werkvorm’. Je kreeg als gemiddelde cijfer een 8,7! (hoogste cijfer tot nu toe gemeten op een Berkenbrein seminar).
Mevr. Jacobs, naar aanleiding van de lezing ‘Brein en emotie in de klas’ op het seminar ‘Berkenbrein’ van De Berkenschutse, 18 november 2015.

Wij hebben allemaal positieve reacties op jouw lezing gekregen! Deze positieve reacties hadden betrekking op zowel de inhoud als de vorm van de presentatie. Nogmaals hartelijk dank!”
Mevr. Kösters, naar aanleiding van de lezing ‘Het Lerende Brein’ bij Auris Ambulante Dienstverlening te Breda op 22 oktober 2015.

“Je masterclass is heel goed beoordeeld, met een gemiddelde van 8.3, waarbij 60% van de respondenten de masterclass hebben beoordeeld met een 9 of 10.”
Mevr. Kloosterman, beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit van SWV PO Langstraat Heusden Altena, naar aanleiding van de Masterclass ‘Executieve Functies’, 12 september 2018.

Meer informatie over lezingen, workshops en ouderavonden?

Ook het geven van lezingen en workshops vraagt maatwerk. Op aanvraag van de klant kan het onderwerp dan ook verschillen.
Wilt u meer weten over wat ‘Mens op School’ kan betekenen voor uw school, team of organisatie?
Neemt u dan zeker contact op.

Lezingen, workshops en ouderavonden