Coaching

sfeerfoto3

Coaching leerkrachten en IB’ers

Voor leerkrachten en IB’ers verzorgt ‘Mens op School’ coachingstrajecten, gericht op klassenmanagement, of het pedagogisch of didactisch handelen. Het gaat hierbij in eerste instantie niet om het adviseren of onderwijzen van de gecoachte. Adviezen kunnen zeker zinvol zijn, maar het gaat er vooral om de gecoachte door middel van gerichte vragen en feedbackbronnen te laten reflecteren op zijn of haar handelen in de klas. De gecoachte wordt uitgenodigd om met een eigen reflectie en met eigen ideeën te komen. Hij of zij is degene die actief nadenkt, leert en zichzelf ontwikkelt. En die weet wat het beste past bij zijn of haar persoon en praktijk.

De coaching van ‘Mens op School’ gaat uit van:

  • de gecoachte als professional
  • kernkwaliteiten en wat al goed gaat
  • gelijkwaardigheid
  • de werkelijkheid van de gecoachte
  • vrijwilligheid
  • vertrouwelijkheid
  • specifieke, meetbare en haalbare doelen om na te streven

Coaching is maatwerk

Juist coaching is maatwerk, dus er kunnen verschillende aanvliegroutes zijn om de gecoachte krachtiger te maken in vaardigheden. Bij sommigen is de zelfreflectie dusdanig sterk ontwikkeld, dat feedback geven en de juiste vragen stellen door de coach voldoende zullen zijn. Anderen die gecoacht worden, hebben ondersteuning nodig in het ontwikkelen van hun reflectievermogen, of hebben behoefte aan goede praktijkvoorbeelden. Dat kan met videomateriaal. Wanneer blijkt dat de gecoachte behoefte heeft aan co-teaching, dan is dit eveneens mogelijk. Het coachingstraject start en eindigt altijd met een gesprek tussen de gecoachte, de directeur en mij.

Op die manier komen de wederzijdse verwachtingen helder op papier te staan en kan het coachingstraject worden geëvalueerd met alle partijen.

Wilt u meer weten?

Als u meer informatie wilt over coachingstrajecten via ”Mens op School’, een offerte op wilt vragen of een andere vraag heeft, neemt u dan zeker contact op.

Coaching 'Mens op School'