Teamtraining ‘Opbrengstgericht werken’

Teamtraining ‘Opbrengstgericht werken’

Tijdens de teamtraining ‘Opbrengstgericht werken’ krijgen teams inzicht in de krachten én aandachtspunten op gebied van hun onderwijs in een uitgekozen leergebied. Dit moet leiden tot hogere opbrengsten op dit leergebied.  Deze inzichten geven tevens een goede basis om Passend Onderwijs te kunnen realiseren.

Hoe verloopt een teamtraining ‘Opbrengstgericht werken’?

Het vertrekpunt is een krachtige analyse van de opbrengsten. Het kan gaan om opbrengsten van leergebieden als rekenen en taal, maar ook om leergebied-overstijgende domeinen, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, of ‘leren leren’. Op basis van deze analyse, die gespiegeld wordt aan de landelijke norm, de norm van de inspectie en wat je mag verwachten van de schoolpopulatie, spreekt het team haar ambities uit: waar willen we concreet naartoe (schooldoelen en standaarden)? En wanneer willen we deze ambities verwezenlijkt hebben?

Begeleidingsbehoeften

Vervolgens formuleert het team haar eigen begeleidingsbehoeften: wat hebben we nodig om goed aan de slag te kunnen gaan met onze ambities?
De kapstok daarbij zijn de zes factoren die het onderwijsleerproces bepalen:

  • Leerstofaanbod
  • Leertijd
  • Klassenmanagement
  • Didactisch handelen
  • Pedagogisch handelen
  • Schoolklimaat

Bij ieder traject blijkt keer op keer dat teams goed in staat zijn om de eigen behoeften op bovenstaande zes factoren te formuleren en eigen keuzes in te maken voor verdere teambegeleiding. Klassenconsultaties door mij of door de school zelf (directie/IB) kunnen eventuele ‘blinde vlekken’ blootleggen. Het team gaat aan de slag met de gekozen onderwijsverbeteringen en het effect van deze verbeteringen wordt vervolgens na een afgesproken periode geëvalueerd. Deze input is weer de start voor verdere analyse. De (PDSA)-cirkel is rond.

Wanneer een team helder voor ogen heeft ‘wat werkt’, wordt dit concreet vastgelegd in zogenaamde ‘onderwijsarrangementen’. Deze arrangementen (voor basis, intensief en gevorderd) vormen de basis voor de groepsplannen. Niet alleen leidt dit tot een doorgaande lijn van werken binnen de school en een proactieve manier van handelen. Het bespaart de leerkracht ook administratietijd: nu hoeft deze enkel het bestaande groepsplanformat verder af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de eigen groep of individuele leerlingen. Hier komen opbrengstgericht en handelingsgericht werken samen.

 

Meer informatie?

Ieder team is uniek, wat betreft geschiedenis, teamsamenstelling, begeleidingsbehoeften, e.d. Vandaar dat iedere teamtraining vraagt om maatwerk. In een eerste intake wordt dit geborgd. Neemt u voor al uw vragen gerust contact op.

Teamtraining 'Opbrengstgericht werken'