Nieuw boek in de maak

Nieuw boek rondom brein en motivatie

Nieuw boek in de maak over brein en motivatie.
Terwijl motivatie zijdelings de revue passeert in het boek Breinsleutels (Mens e.a., 2013), staat in het nieuw te schrijven boek het concept ‘motivatie’ juist centraal. En wel binnen een neuropsychologisch kader. Het boek zal uiteindelijk het resultaat moeten worden van de zoektocht die ik zelf als auteur en neuropsycholoog maak naar het motivationele brein. De vragen die al een tijdje door mijn hoofd spelen zijn:

  • Wat is motivatie eigenlijk?
  • Hoe sterk kunnen we dit concept anno 2016 wetenschappelijk onderbouwen?
  • Wat is precies intrinsieke en extrinsieke motivatie?
  • Wat is de kritiek op deze twee concepten?
  • Wat weten we vanuit de neuropsychologie over brein en motivatie?
  • Wat weten we van motivatie en metacognitie?
  • Welke mooie praktijkvoorbeelden zijn er te vinden bij het stimuleren van motivatie?
  • Is er als leerkracht meer gestructureerd of modelmatig te werken aan motivatie?

Eén van de leukste onderwerpen om over te schrijven heb ik nu al gevonden: is er wetenschappelijke onderbouwing dat het gebruik van humor door de leerkracht een positieve invloed heeft op de motivatie van leerlingen? Enthousiasme in ieder geval wel!

To be continued…

nieuw boek