Tevreden klanten ‘Mens op School’

Tevreden klanten ‘Mens op School’

Uiteraard ga ik met Mens op School voor zeer tevreden klanten. Hieronder laat ik enkele van hen (met gepaste trots) aan het woord:

“Zo’n 70 sprekers verzorgden het congresprogramma. Uit de top 3 van de best gewaardeerde presentaties: de workshop Breinsleutels door Marald Mens, rapportcijfer 7,81. Een greep uit de vele positieve reacties: “Goede presentatie en een genot om bij te wonen!” “Helder, duidelijk en een goede uitbreiding van kennis.” “Leerzame workshop, goed gebracht. Super.” “Heldere uitleg, pakkend gebracht waardoor het blijft hangen.”
Op de site van Hét Congres te Papendal, november 2014.

“Afgelopen week vond dus het inspectiebezoek plaats op de school. Jouw auditverslag zag de inspectie als kantelpunt en gaf hen het vertrouwen in de school. De analyse en het plan van aanpak getuigen volgens de inspectie van kwaliteit. Dus mooi werk!”
Dhr. Den Hartog, bestuur Acis Hoeksche Waard, naar aanleiding van een audit naar de onderwijskwaliteit op één van de scholen, maart 2015.

Wij hebben allemaal positieve reacties op jouw lezing gekregen! Deze positieve reacties hadden betrekking op zowel de inhoud als de vorm van de presentatie. Nogmaals hartelijk dank!”
Mevr. Kösters, naar aanleiding van de lezing ‘Het Lerende Brein’ bij Auris Ambulante Dienstverlening te Breda op 22 oktober 2015.

“De reacties op je lezing waren erg positief. Wat vooral werd genoemd was: ‘goede, boeiende spreker, interactief, de inhoud zet aan tot denken, praktisch toepasbaar, met een fijne afwisseling in ‘werkvorm’. Je kreeg als gemiddelde cijfer een 8,7 (hoogste cijfer tot nu toe gemeten op een Berkenbrein seminar!).
Mevr. Jacobs, naar aanleiding van de lezing ‘Brein en emotie in de klas’ op het seminar ‘Berkenbrein’ van De Berkenschutse, 18 november 2015.

“Rapportcijfer 8,2. Reacties van de deelnemers: “Zeer inspirerende man, heerlijk om zo als onderwijzer onderwezen te worden.” “Goede spreker, zowel inhoudelijk als hoe hij het deed.” “Boeiende manier van vertellen.” “Mooie lezing. Goed om te beseffen dat wat je aan het doen bent past bij wat er van je verwacht wordt”.
Mevr. Broersma van Kennisacademie PCBO Amersfoort, naar aanleiding van de workshop Breinsleutels op 16 april 2016.

Jouw workshop ‘Het Puberbrein’ is bij de evaluatie van de deelnemers als “zeer goed” beoordeeld.” Mariëtte de Leeuw van Weenen, naar aanleiding van het symposium van SWV Passend Onderwijs Dordrecht op 10 april 2018.

De inspectie sprak met respect over je werkzaamheden in de Hoeksche Waard en gaf aan je eens te willen ontmoeten.” Dhr. Den Hartog, bestuur Acis Hoeksche Waard, naar aanleiding van recente schoolbezoeken door de onderwijsinspectie, april 2019.

“Nogmaals dank voor je verhaal gisteren. Ik heb na afloop nog even wat mensen gesproken en hen gevraagd naar hun mening over de dag. Men was unaniem positief over jouw verhaal!”
Dhr. Van der Pluijm, Directeur-bestuurder SWV PO Langstraat Heusden Altena, naar aanleiding van de breinlezing ‘Dat had je gedacht!”, 16 mei 2018. 

“Je masterclass is heel goed beoordeeld, met een gemiddelde van 8.3, waarbij 60% van de respondenten de masterclass hebben beoordeeld met een 9 of 10.”
Mevr. Kloosterman, beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit van SWV PO Langstraat Heusden Altena, naar aanleiding van de Masterclass ‘Executieve Functies’, 12 september 2018.

“Wat een fijne avond hebben we gehad. Ik heb zowel van ouders als teamleden alleen maar positieve reacties gekregen.”
Mevr. De Jong, directeur OBS De Pijler te Maasdam, naar aanleiding van de lezing ‘Kinderbrein’ op de ouderavond van 16 oktober 2018.

cropped-logo-mens-op-school.png